Share the love in any language 

SafariSuccess @SafariSuccess
11 days ago
ta'u mai ia te a'u se alofa e le faa-Samoa

Malo lava ia te oe, o le fa'aaliga tele o le a fiafia e maua. O oe o se tasi lava o tama ma ou tausi i le ata, ma ou fefa'ataua'i fo'i o ou filifiliga ma o ou a'iga. E mafai loa ona e mafai ona e aliali mai ia te oe lava auala mai le lagi, ma ou fa'afetai atu ia te oe fou lava mo le fa'aaliga mail le lei.
#samoa #1Vision #polynesian

Nothing found!

Sorry, but we could not find anything in our database for your search query {{search_query}}. Please try again by typing other keywords.